Servant ydelser

Udviklingen af enhver virksomhed sker igennem mennesker.

Mennesker, der har relationer og omsætter visioner og strategier til resultater.

På alle niveauer i virksomheder skal mennesker lykkes sammen: Bestyrelser, Ejere, Ledergrupper og Medarbejdergrupper og Teams. 

Tag fat I os for at høre, hvordan vi kan hjælpe hos jer

Er du leder eller medlem af et team, der er under etablering? Vil du sikre det optimale samarbejde og samtidig høj trivsel i dit team? Tænker du dit team kunne fungere endnu bedre, “hvis bare”? Eller er der udfordringer i ikke selv kan løse – ting I ikke kan tale om?

Vi skaber teams, der lykkes.

Vi i et mix mellem mærkbare samtaler 1:1 og facilitering af teamet, når de er sammen om alt fra overordnede rammer, forståelse af mål og retning til lavpraktiske ting som samarbejdsformer, roller og ansvar og gode møder.

Læs mere om hvordan vi arbejder med teams.

Vil du forstå dig selv bedre? Have bedre indblik i din egen energi, motivation, værdier og dine mønstre i relation, til andre? Vil du udvikle dig selv og dit lederskab?

Gennem mærkbare samtaler og konstruktive spejlinger, hjælper vi dig til at sætte din egen retning, skabe din egen forandring og blive en bedre leder.

Vi kan arbejde på siden af din ledergerning eller være sammen med dig i den.

Tag fat I os for en snak om et mærkbart og forandrende udviklingsforløb for dig. 

Læs mere om hvordan vi udvikler fremtidens ledere

Vi ser personlighedsprofiler, som et dialogværktøj, der gør os klogere på os selv og hinanden, vores relation og samarbejde.

Vi bruger dem, som grundlag for mærkbare samtaler direkte mellem mennesker og i teams, hvor de løfter forståelsen og samarbejdet til nye niveauer.

Indblik i styrker og svagheder, løfter innovation, motiavtion, produktion og trivslen i et team. 

Læs mere om hvordan vi arbejder med personlighedsprofiler

For at udvikle og drive en virksomhed og lede jeres medarbejdere til at skabe gode resultater skal I kunne lykkes sammen, som ledergruppe.

I skal kende jer selv og hinanden, spille hinanden gode, tage de nødvendige samtaler – også de svære – og tage de rigtige beslutninger. 

Gennem mærkbare samtaler med jer enkeltvis opnår vi et fundament for facilitering af jer, som gruppe, så jeres fælles synergi og potentiale forløses. 

Læs mere om hvordan vi udvikler ledere og ledergrupper

Læs mere om hvordan vi udvikler fremtidens ledere

I en omstillelig verden skal vi gå nye veje for at løse morgendagens udfordringer.

Vi skal fastholde og rekruttere og samtidig trivsel og gode resultater.

Medledelse kan være en del af løsningen.

Virksomheden bliver hurtigere til at beslutte og agere og medarbejdere får forhøjet arbejdslyst. 

Vi har 20 års erfaring med at skabe, lede og være i medledende organisationer.

Tag fat i os for hjælp til at gå fra tanker og visioner til virkelighed. 

Læs her, hvordan vi arbejder med medledelse i teams

Er du en del af en bestyrelse eller er du ejer eller direktionsmedlem, hvor i samarbejder med en bestyrelse?

Har du en fornemmelse af, at møderne og samarbejdet kunne være mere værdi- og energiskabende? At i kunne være bedre, sammen?

Vi arbejder med og sidder selv i flere bestyrelser og arbejder aktivt med hvordan synergien mellem bestyrelse, direktion og ejere kan skabe værdi og resultater for alle.

Læs mere om hvordan vi arbejder med bestyrelser


Skriv eller ring til os, så kan vi tage en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Ane Stürup
+45 60 61 76 46
ane@servant.dk

Læs mere om mig