Vores ydelser

Organisation og ledelse

Alt for ofte ender ønsker om fornyelse og anderledes tilgang, som netop det: ønsker – og af og til desværre, som frustration. Frustration hos ledere og ejere over, at medarbejdere ikke handler på nye måder og frustration hos medarbejdere over utydelige (eller måske urimelige) forventninger.

Forandring af organisationer er forandring af mennesker og den måde vi er sammen på – måden vi forventningsafstemmer, inddrager, taler og lytter. Vores fælles tilgang til at tage beslutninger, ansvar og ledelse. 

Vi skaber retning og reel forandring og får medarbejdere, ledere og hele virksomheden trygt med.

Vi hjælper med at formulere den forandring I gerne vil skabe, så alle får et klart indtryk af jeres retning. I forskellen finder vi fælles konkrete tiltag, som vi planlægger og eksekverer på. 

Undervejs kan vi sparre med og coache ejere, ledere og medarbejdere – individuelt og i grupper – så alle forstår forandringen, deres plads, bidrag og værdi. Så alle udvikler sig med og ikke imod forandringen. De er det vigtigste: de mennesker, der skal være og leve forandringen.

Brand og marketing

Der er enorm stor forskel på virksomheders viden og forståelse for brand- og marketingdisciplinen. En mindre start-up har naturligvis andre behov end en etableret mellemstor virksomhed med en velsmurt marketingmaskine. Det betyder også, at der er stor forskel på, hvilke behov man oplever.

For os er det vigtigt at tage udgangspunkt i jeres konkrete behov og skabe en realistisk ramme for samarbejdet.

Vores erfaring spænder vidt og det afspejler sig i vores ydelser. Vi er først og fremmest praksisnære rådgivere, der udarbejder brandstrategier, marketingstrategier og -planer. Vi bruges både til sparring og eksekvering. Uanset, så stiller vi rigtig mange spørgsmål, har stor respekt for, at der kan være mange interessenter, og at alt ikke lader sig gøre.

Nogen har brug for ’hele pakken’, mens andre har brug for at plukke enkelte elementer. Vores kerneydelser er rådgivning, planlægning og/eller hjælp til eksekvering indenfor:

– Forretningsudvikling
– Brandstrategi
– Kampagne- og konceptudvikling
– Marketingstrategi
– Marketingplaner
– Kommunikationsstrategi (herunder bæredygtighed)
– Kommunikationsplaner
– Markedsanalyser
– Pitchprocesser
– Briefing af bureauer
– Organisering af marketingafdeling og ressourcebehov