Fremtidens mærkbare ledere

Lederrollen og ledelse, er under konstant forandring. 

Der stilles større og forandrede krav fra topledelse, medarbejdere, omverdenen og typisk også fra en selv. 

Uanset om der er tale om strategisk udvikling, leverance af timer, projekter eller produkter eller der skal skabes organisatoriske forandringer, ved vi i Servant, at det kræver god ledelse, at lykkes.

Som leder skal du være motiverende, inkluderende, faciliterende og inddragende – samtidig med at du skal være autentisk til stede med dine medarbejdere.

De forventer at kunne mærke dig (at du er mærkbar) og derigennem frisættes kraften i din ledelse.

Det kan være en stor opgave at navigere i og præcist hvordan du agerer, som leder, afhænger af dig selv, dine omgivelser, dine medarbejdere og den kontekst du agerer i.

Hvad enten du vil udvikle din egen ledelse, ledelsen i andre eller den fælles ledelse i en ledergruppe, hjælper vi i Servant gennem en fast tilgang, baseret på et mix mellem mærkbare 1:1 samtaler, supervision og spejling af ledelse i praksis. 

Vi kalder det mærkbare samtaler: når to mennesker sammen skaber en tryg forbindelse, vender det der skal vendes – også når det bliver svært, finder næste gode udviklingszone og laver en plan for hvordan det skal ske.

Gennem løbende, mærkbare samtaler med dig og andre ledere bliver vi sammen klar på og arbejder med konkrete udviklingspunkter, der kan omsættes til handlinger.

Vi er sammen i hverdagen, hvor ledelsen foregår.  

Vi ved af erfaring, at der frisættes et kæmpe udviklingspotentiale, når vi er sammen i de situationer, hvor ledere og ledelse møder medarbejder og virkelighed.

Det kræver mod, men vi er med hele vejen. 

Undervejs bruger vi gerne personlighedsprofiler og samtaler med medarbejdere for en god spejling af den ledergerning, der udføres – alt sammen, som værdifuldt input til den bedste udvikling.

Ledergrupper
Sidder du i en ledergruppe ved vi hvor afgørende samarbejdet er. At være afstemt om kommunikations- og samarbejdsform, ansvar og visioner er en forudsætning, for at I kan lykkes sammen.

Men vi ved også hvor svær den gode, åbne og konstruktive dialog kan være og vi ved, hvor stor en forhindring det kan være, når det svære ikke bliver udtalt. 

Her faciliterer og superviserer jeres fælles møder og sikrer grundlaget for det gode samarbejde i jeres ledergruppe og hjælper den gode åbne dialog frem. Vi skaber mærkbar forandring.

Som leder, skal du lykkes gennem dine medarbejdere, deres udvikling, trivsel og indsats og alle dele hæves, når de for alvor accepterer og anerkender dig og din ledelse.

Tiden, hvor medarbejdere ikke sætter spørgsmålstegn ved dig, som leder er forbi, så du kan ikke længere forvente de “bare” accepterer hverken dig eller din ledelse.  

Vi er inspireret af tankerne fra Servant Leadership, hvor det klassiske syn på chef og medarbejder, vendes på hovedet.

I Servant Leadership lykkes lederen netop gennem medarbejdere ved at være til for dem – ved at tjene og udvikle dem – ikke omvendt. 

Du har stadig retten til at lede og for den sags skyld bestemme – men du skal have en forhøjet opmærksomhed på hvordan du agerer og hvorfor du agerer, som du gør. Vi er med på sidelinjen og hjælper dig hele vejen.

Alt sammen for at opdyrke de kvaliteter vi mener fremtidens mærkbare leder indeholder.

Som leder er det afgørende at du er åben og ærlig overfor dine medarbejde – om mål, opgaver, ansvar, forventninger og udfordringer. Specielt det sidste, kan mange blive udfordret på.

Som leder, forventes du ikke at stå med alle svar og løsninger.  Medarbejdere ved, hvornår der er udfordringer og at lade som om de ikke findes, skaber utryghed – og du går glip af synergien i flere gode hoveders bidrag. Hver eneste gang du “bare” udstikker en løsning, øver du medarbejdernes evne til at spørge og få svar – i stedet for at øve evnen til at undersøge, komme på løsninger, beslutte og agere. 

Har du forventninger til team eller konkrete medarbejdere er det vigtigt de kender og reelt forstår dem – og det er afgørende du er proaktiv og tydelig, hvis forventninger ikke mødes.

Som leder skal du sætte den retning du gerne vil den virksomhed eller det team og de medarbejdere du leder, skal bevæge sig i. 

Som leder kan du stå med flere informationer og dermed et bredere perspektiv, der gør det lettere at forstå visioner, strategier og mål.

Hjælp med at oversætte til hverdagen for de medarbejdere, du leder. Forstår vi, som mennesker ikke, hvorfor vi skal gøre noget, er der meget lille chance for at vi lykkes.

Er der rammer for medarbejderes ageren eller beslutningskraft – hvilket der som regel er – skal du også være tydelig og forståelig omkring det. Denne forståelse sætter medarbejderne fri til at agere, hvor en gætteleg med udgangspunkt i utydelige rammer, gør det modsatte.

Når du faciliterer, hjælper du medarbejdere med at navigere i rammer, processer og beslutninger – du lukker dem trygt og sikkert ind i det “rum”, hvor beslutninger tages. 

Du sikrer involvering og derigennem synergi og udnyttelse af diversitet.

I stedet for at stille dig i front, komme med svarerne og beslutte selv, øver du innovation, beslutnings- og handlekraft i dine medarbejdere. Og du træner deres evne til at handle uden dig.

Psykologisk tryghed kan virke svært tilgængeligt, men der er lavpraktiske tiltag og handlinger, der skaber større tryghed i teams og møder. Konkrete handlinger du kan gøre, hver dag, som over tid vil hæve niveauet af tryghed. Og det virker.

Et godt og udbredt eksempel er Googles Aristoteles projekt, hvor de konstaterede at den vigtigste faktor for et godt og effektivt team er, psykologisk tryghed.

I Servant har vi arbejdet med nye former for ledelse, organisationer og teams i mere end 20 år. Vi ved og har set, hvad der virker og hvad der giver udfordringer.

Er du leder i en virksomhed eller af et team, der går eller skal gå nye veje indenfor ledelse eller er du ”bare” nysgerrig på ny inspiration ved vi hvordan du og i lykkes. 

Det er en udbredt misforståelse at med- eller selvledelse er det samme, som ”ingen ledelse” eller at ledelsen er ”helt fri” eller sågar ”fraværende”, som (”når alle bestemmer, bestemmer ingen”). 

Vi ved at medledelse (og i det hele taget alt forandring) kræver meget, aktiv og tydelig ledelse, for at lykkes. 

Men som ved Servant Leadership kræves der en forhøjet forståelse for din ageren og din ledelse. De to begreber komplimenterer hinanden godt, fordi du som leder af medledelse, netop skal være til for dine medarbejdere og hele tiden arbejde for at stille dem i stand til at ageren (og lede) selv. Du lykkes kun og først for alvor, når de lykkes selv.

Det kan være angstprovokerende og føles, som en kontroltab, men vi kan være med dig hele vejen og hjælpe både dig og dine medarbejdere til at lykkes.

Læs mere her om hvordan vi i Servant hjælper jer med at skabe medledende teams.


Vi har udviklet og hjulpet mange ledere og ledergrupper både med deres almindelige ledergerning og med (helt) nye måder at arbejde med ledelse på – herunder medledelse.

Skriv eller ring til os, så kan vi tage en uforpligtende snak om, hvordan I kommer godt i gang eller videre med medledelse hos jer.

Troels Underlien
+45 51 90 05 79
troels@servant.dk

Læs mere om mig