Facilitering og ny rammesætning af jeres bestyrelsesmøder

En bestyrelse skal skabe værdi for ejere og ledere – og virksomheden bag. Bestyrelsen skal hjælpe med at sætte den rigtige retning, være visionær, kunne udfordre, prioritere de vigtigste tiltag samt følge op.

Alt for ofte bliver fokus på bestyrelsesmøder dog mest på det sidste, på detaljer og på operationelle diskussioner.

Alt for ofte bliver dét, som bør siges højt, ikke sagt højt, fordi det kan opleves svært eller konfronterende for alle parter.

Og hvis der sidder mennesker i bestyrelsen der får ”det” sagt, så hænder det, at ejere og ledere efter bestyrelsesmødet står lettere rystede tilbage fordi inputs blev givet ud fra en konfrontatorisk ”nu får du det lige råt for usødet” tilgang, der aktiverer skam og angst hos modtagerne.

Alt for sjældent bliver bestyrelsesmøderne nogle som alle glæder sig til eller nogle som alle går berigede hjem fra.

Vi er generelt ikke specielt trænede i Danmark, i at få snakket om ”det svære” på en måde, der skaber drive, motivation og forløsning.

Men det kan læres – for der findes metoder til at øve og praktisere netop dét.

Og der ligger et kæmpestort uforløst potentiale, for både bestyrelser og virksomheder lige her.

Opstart
Nogle gange indleder vi samarbejdet med bestyrelser, med at afholde en mini-workshop med bestyrelsen, før vi går ombord i at facilitere bestyrelsesmøderne.

Her er formålet både at få et kendskab til hinanden og give et indblik i, hvordan det løfter samarbejde og output at holde faciliterede bestyrelsesmøder, hvor I bliver understøttet i at snakke om de emner, der kan opleves svære at snakke om.

Herunder hvorfor det skaber stor værdi for den virksomhed I driver sammen, når potentialet i bestyrelsen udnyttes til fulde.

Servant udgøres af os Ane Stürup og Troels Riisbrich Underlien. Vi sidder selv i en række bestyrelser og advisoryboards og har desuden over 20 år erfaring med facilitering, forretnings- og organisationsudvikling.


Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende opstartsmøde, hvor vi kan mærke, om der er det rette match og tillid imellem os.

Tag fat I os, hvis I ønsker at høre mere!

Ane Stürup
+45 60 61 76 46
ane@servant.dk

Læs mere om os